Nyheder

Generationsskifte

Aalborg d. 9 januar 2014

Ejerkredsen bag Blikas A/S i Aalborg, har med virkning fra 7. januar 2014 solgt virksomheden til Jan Lisberg og Peter Mogensen med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2014.

I forbindelse med overtagelsen er det aftalt at tidligere direktør Freddie Overgaard fortsætter i virksomheden i minimum 3 måneder fra overtagelsesdatoen. Øvrige medarbejdere fortsætter uændret i virksomheden.

Den fremadrettede ansvarsfordeling i Blikas A/S er således at Jan Lisberg har det daglige ansvar for produktionen og Peter Mogensen tegner selskabet som direktør.

Er der spørgsmål omkring overtagelsen kan undertegnede kontaktes på telefon 40 43 99 97

Med venlig hilsen
Blikas A/S

Peter Mogensen

  • VVS arbejde
  • Ventilation
  • Smedearbejde
  • Energioptimering
  • Blik -&
    Facadearbejde
  • Kontakt os